MENU

Epidemiologická opatření pro vstup do všech středisek Planetum

Omezení provozu středisek dle aktuálně platných opatření (k 1. 9. 2021).

Na prohlídku výstav, pozorování v kopulích, návštěvu giftshopu atp. nemusí mít návštěvník testy či očkování, stačí mít respirátor.

Na návštěvu jakéhokoli představení (vnitřního i venkovního) musí mít návštěvník test, očkování či potvrzení o prodělání infekce, viz dále.

Provoz ve vnitřních prostorách mimo promítací sály je omezen tak, že všichni návštěvníci musí mít po celou dobu nasazeny respirátory a maximální kapacita je:

a) 45 osob na Štefánikově hvězdárně,

b) 15 osob na Hvězdárně Ďáblice,

c) 150 osob v Planetáriu Praha.

Návštěvník jakékoli představení nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19 a musí se prokázat, že:

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  3. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula mu doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Ostatní potvrzení

  • Děti do 6 let nemusí být testovány.
  • Děti od 6 do 18 let se musí prokázat dle bodů a) a b) tím, že s sebou mají čestné prohlášení zákonného zástupce.
  • Osoby, které se testují samy, musí mít potvrzení od zaměstnavatele, případně čestné prohlášení, že byly v zaměstnání testovány s negativním výsledkem.