MENU

Cvičení z astronomie 2019/2020

Program / plán cvičení:

Zbývající cvičení Astrokurzu se v tomto semestru ruší

Cvičení Astrokurzu jsou, bohužel, pro tento semestr zrušena. Omezení, kladená i po skončení nouzového stavu na prostorové rozmístění účastníků, nejsou v prostorách, ve kterých cvičení probíhá, reálně proveditelná. V neposlední řadě je za současného stavu nad hranicí možností zajistit účast přednášejících.

Jako kompenzaci nabízí Planetum letošním účastníkům 50% slevu na cvičení v příštím ročníku.

Minulá cvičení:

 • 12. 3. (cvičení zrušeno v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR a uzavřením všech středisek Planetum)
 • 5. 3. (cvičení odpadlo pro nemoc přednášejícího)
 • 27. 2.
 • 20. 2.
 • 13. 2. Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc: Nové záludné otázky z astronomie
 • 6. 2. Mgr. Jakub Rozehnal: Příklady ze sférické astronomie, navigace, sextant, atp.
 • 30. 1. prof. Petr Kulhánek: Křížem krážem elektromagnetickým spektrem
 • 23. 1. Cvičení odpadlo, náhrada – přednáška “Protektorát – planeta neznámá” (Planetárium)
 • 16. 1. Cvičení v Planetáriu
 • 19. 12. prof. Petr Kulhánek: Vánoční fyzikální hokusy pokusy (přednáška v rámci “Fyzikálních čtvrtků”
 • 12. 12. Mgr. Jakub Černý: Vizuální a přístrojové pozorování komet
 • 5. 12. Dr. Petr Kabáth: Novinky ze světa exoplanet
 • 28. 11. RNDr. Vladimír Wagner: Gama záblesky – nejmohutnější exploze ve vesmíru
 • 21. 11. cvičení se nekonalo
 • 14. 11. prof. Petr Kulhánek: Soustavy jednotek
 •  7. 11. Ing. Petr Skala: Digitální astrofotografie
 • 31. 10. Mgr. Jakub Haloda, PhD.: Lunární vulkanismus
 • 24. 10. Mgr. Jakub Rozehnal: Úvod + určení stáří meteoritu

Za horizonty kurzu a cvičení

Astrokurz dává základní přehled o zajímavých oblastech astronomie, astrofyziky, kosmologie, částicové fyziky a dalších. Je cenný právě oním přehledným širokým záběrem. Pokud někoho zaujme astrofyzika více, může pokračovat ve čtení například zde:

nebo využijte unikátního webového serveru Aldebaran, věnovaného nejen astrofyzice, vybírejte zejména:

Astrofyzika v příkladech

Za horizont kurzu a cvičení vede cvičebnice příkladů z astrofyziky na webu Aldebaran. Jsou zajímavé, ale jako celek jsou za naším obzorem, neboť k některým je potřeba využít větší znalosti matematiky (či fyziky) a tyto nejsou náplní Astronomického kurzu. Velmi mnoho příkladů je však zpracovatelných se středoškolskou matematikou a trochou selského rozumu. V případe krize/zájmu/dotazů napište email (adresa v záhlaví stránky).

Astrofyzika v příkladech

(Ne)Matematika ke cvičení (24. 10. 2019)

Oprášení některých pojmů a vzorečků, se kterými bude cvičení výživnější. Připomenutí počítání s mocninami, základních funkcí, nastínění pojmu derivace a příklady derivací běžných funkcí. Co jsou integrály, jak se počítají a integrály základních funkcí.

(Ne)Matematika ke cvičení (mocniny, derivace, integrály)

Ing. Petr Skala: Astrofotografie technika a teorie (7. 11. 2019)

Možnosti amatérské astrofotografie, potřebná technika, detektory, postupy v přípravě, kalibrace, vlastního fotografování, post-zpracování, praktické rady

Prezentace (PDF)

prof. Petr Kulhánek: Soustava SI v novém kabátě (14. 11. 2019)

Etalony jednotek v materiálním provedení degradují a nepostačují dnešní přesnosti experimentů. Nový návrh definuje etalony odvozením z fyzikálních konstant

Soustava SI v novém kabátě