MENU

Družice Planetum-1

11. česká družice na oběžné dráze!
Oběžná dráha 520 km nad Zemí
Oběh Země za 95 min

Workshopy a přednášky

Družice Planetum-1 je určena především k popularizaci a výuce. Jedná se o první čistě edukativně zaměřený satelit na světě. Školní skupiny se budou moci od 13. června 2022 zúčastnit speciálního tematického programu. Od 22. srpna si pak mohou rezervovat na workshopy a interaktivní přednášky, které započnou v září 2022. Děti a studenti si tak díky Planetum-1 budou moci doslova sáhnout na vesmír vlastníma rukama.

Pro žáky základních a středních škol jsou v planetáriu připraveny dílny, v nichž se dozvědí, jak se taková družice vůbec dostane do vesmíru, jakým způsobem manévruje, jak pořizuje fotografie a jak předává data na Zemi. Budou se učit, jak sestavit a odeslat družici pokyny a jak přijímat signál. Vyrobí si vlastní anténu, s jejíž pomocí budou moci poslouchat vysílání družice. Družice Planetum-1 nese také magnetometr a řadu dalších čidel, jež budou poskytovat data, která využijí vysokoškolští studenti ve svých bakalářských či diplomových pracích.

S Hurvínkem do vesmíru

V přednášce se dozvíte, jak funguje raketa, jak vysoko družice obíhá, jak s ní manévrovat a jiné. Určitě vás také bude zajímat, kam chodí loutkonaut Hurvínek na záchod.

Ovládání družice – připravujeme

V tomto workshopu se seznámíme se základy programování, které jsou nezbytné pro ovládání družice.

Komunikace s družicí – připravujeme

V rámci tohoto workshopu se budeme věnovat základům radiokomunikace. Vyrobíme si společně anténu a řekneme si, jaká data je možné z družice stahovat.