MENU

Obchodní podmínky – eVstupenka

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení Planetária Praha, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.planetum.cz.
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

Způsob nákupu vstupenky

 • Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace.
 • Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na webovou stránku společnosti DISdata, kde je zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek, doplněna o bankovní poplatek za transakci. Souhlasem s touto sumou je zákazník přesměrován na stránky společnosti GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku.
 • Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek, které je potřeba přímo z této stránky kvalitně vytisknout a prokázat se jím při vstupu do Planetária Praha.
 • Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.
 • Potvrzení obsahující čárový kód vytiskněte ve velikosti, v které se vám zobrazí na stránce – používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Nezvětšujte je, ani nezmenšujte!!! (důležitá je správná velikost čárového kódu).
 • Vstupenky vytištěné doma umožňují přímo vstup do Planetária – není třeba je vyměňovat na pokladně za jiné, projděte přímo k turniketům.
 • Hlavním a podstatným identifikátorem každé transakce je variabilní symbol platby, na jehož základě Vám mohou být vystaveny náhradní vstupenky na pokladně Planetária.
 • V případě, že zákazník nepředloží při vstupu vytištěné vstupenky nebo variabilní symbol platby, nemá nárok na vydání vstupenek, ani na vrácení peněz.

 

Reklamace

 1. Reklamaci je možné uplatnit písemně na adrese Planetária Praha (kontakty na stránkách Planetária) a to do 3 dní před konáním představení.
 2. Vstupenky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu nelze vrátit ani vyměnit.
 3. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

 

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.
 2. Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.
 3. Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.