Astronomický kurz

Astronomický kurz

Dvouletý astronomický kurz pořádá Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy již přes 50 let.

Kurz je vhodný pro zájemce všech věkových kategorií, předpokládá se ukončená základní škola, není to však podmínkou.

Astronomický kurz poskytne absolventu ucelený přehled o základech moderní astronomie, spojený se znalostí noční oblohy a se základy práce s astronomickými přístroji.

První lekce kurzu je přístupná zdarma.

Lektory I. ročníku kurzu jsou Mgr. Jakub Rozehnal a Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Aktuální "nový" ročník

Kurz bude probíhat v období říjen 2019 až červen 2020.

I. ročník (Planetárium Praha, středy 17:30 – 19:00) Druhá výuková lekce se koná 23. října 2019, stále je možné se do kurzu zapsat. (Záznam z první výukové lekce dostanete k dispozici).

II. ročník (Štefánikova hvězdárna, pondělí 18:00 – 19:30)

Cena kurzu: 1 900 Kč/rok

Platba kurzovného: Kurzovné lze zaplatit buď v otevírací době planetária na pokladně (v hotovosti nebo kartou), alternativně přes internet prostřednictvím  eVstupenky. (Vyhledejte pořad 23.10., 17.30, "ASTROKURZ 2019/2020" - toto bude možné od 10.10.2019 12:00). Při příchodu do sálu si nemusíte sedat na sedadlo vyznačené na vstupence, sedadla se pro účely kurzu nerozlišují.

Přihláška

Vyplněním následujícího formuláře se předběžně registrujete do astronomického kurzu.

Obsah

První ročník je věnován zejména:
  • popisu objektů ve vesmíru
  • představení základních principů, které se uplatňují při jeho vývoji
  • základní orientace na obloze, kde lze k výuce s výhodou použít planetária
 

Uplatnění

  • Astronomický klub Štefánikovy hvězdárny (možnost vykonávání odborné či popularizační činnosti, práce s dalekohledy hvězdárny)
  • Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně (možnost vykonávání funkce demonstrátora)