MENU

Geologie planet

Štefánikova hvězdárna
45 minut film + diskuze

Rozžhavené světy

Unikátní audiovizuální pořad zaměřený na prezentaci aktuálních poznatků a projevů geologických procesů na Zemi a planetách Sluneční soustavy. Studenti se seznámí se vznikem planet Sluneční soustavy, s vulkanickou činností a vznikem pohoří na Zemi a planetách s pevným povrchem.

Pořad se dotýká i důsledků ničivých vln tsunami, otázek vzniku života na Marsu a okolností, které doprovázely vyhynutí dinosaurů před 66 miliony let.

Pořad je vhodný pro: 8. třídu ZŠ až 4. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 45 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  vznik Sluneční soustavy
  •  vnitřní a vnější planety
  •  Pangea
  •  pohyb litosférických desek
  •  vznik vln tsunami
  •  důvody vyhynutí dinosaurů
Štítky:

Ke stažení