MENU

Geologie planet

Štefánikova hvězdárna
45 min + diskuze

Rozžhavené světy

Unikátní audiovizuální pořad zaměřený na prezentaci aktuálních poznatků a projevů geologických procesů na Zemi a planetách Sluneční soustavy. Studenti se seznámí se vznikem planet Sluneční soustavy, s vulkanickou činností a vznikem pohoří na Zemi a planetách s pevným povrchem. Pořad se dotýká i důsledků ničivých vln tsunami, otázek vzniku života na Marsu a okolností, které doprovázely vyhynutí dinosaurů před 66 miliony let.

Pořad je vhodný pro: 8. třídu ZŠ až 4. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 45 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  • vznik Sluneční soustavy
  • vnitřní a vnější planety
  • Pangea
  • pohyb litosférických desek
  • vznik vln tsunami
  • důvody vyhynutí dinosaurů