MENU

Geologie planet

Štefánikova hvězdárna
45 minut film

Rozžhavené světy

Unikátní audiovizuální pořad zaměřený na prezentaci aktuálních poznatků a projevů geologických procesů na Zemi a planetách Sluneční soustavy. Studenti se seznámí se vznikem planet Sluneční soustavy, s vulkanickou činností a vznikem pohoří na Zemi a planetách s pevným povrchem.

Pořad se dotýká i důsledků ničivých vln tsunami, otázek vzniku života na Marsu a okolností, které doprovázely vyhynutí dinosaurů před 66 miliony let.

8. třída ZŠ až 4. ročník SŠ

45 minut film + diskuze (pro školy)

Štefánikova hvězdárna

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  vznik Sluneční soustavy
  •  vnitřní a vnější planety
  •  Pangea
  •  pohyb litosférických desek
  •  vznik vln tsunami
  •  důvody vyhynutí dinosaurů
Štítky:

Ke stažení