Geologie planet

Štefánikova hvězdárna
45 min

Rozžhavené světy

Unikátní audiovizuální pořad zaměřený na prezentaci aktuálních poznatků a projevů geologických procesů na Zemi a planetách Sluneční soustavy. Studenti se seznámí se vznikem planet Sluneční soustavy, s vulkanickou činností a vznikem pohoří na Zemi a planetách s pevným povrchem. Pořad se dotýká i důsledků ničivých vln tsunami, otázek vzniku života na Marsu a okolností, které doprovázely vyhynutí dinosaurů před 65 miliony lety.

Pořad je vhodný pro: pro 8. třídu ZŠ až 4 . ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 45 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Vznik Sluneční soustay
  • Vnitřní a vnější planety
  • Pangea
  • Pohyb litosferických desek
  • Vznik vln tsunami
  • Důvody vyhynutí dinosaurů