MENU

Gravitace

Štefánikova hvězdárna
60 až 75 minut – PŘEDNÁŠKA

Příběh o jablku

Pociťujeme ji všichni, aniž si to uvědomujeme. Přestože je nejslabší ze všech čtyř přírodních sil a překoná ji třeba i malý magnet, drží pohromadě celý vesmír…

Proč je gravitace základní silou, která dává vesmíru jeho pozorovanou podobu?

Jaké jsou zákonitosti a důsledky jejího působení?

Jaké další síly ve vesmíru působí?

Na tyto i další otázky odpoví dětem či studentům živá přednáška obsahově přizpůsobená jejich věkové kategorii.

Pořad je vhodný pro: 6. třídu ZŠ až 2. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 60 až 75 minut

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  gravitační síla
  •  Newtonův gravitační zákon
  •  kruhová a úniková rychlost
  •  základy teorie relativity
Štítky: