MENU

Gravitace

Štefánikova hvězdárna
60 až 75 minut – PŘEDNÁŠKA

Příběh o jablku

Pociťujeme ji všichni, aniž si to uvědomujeme. Přestože je nejslabší ze všech čtyř přírodních sil a překoná ji třeba i malý magnet, drží pohromadě celý vesmír…

Proč je gravitace základní silou, která dává vesmíru jeho pozorovanou podobu? Jaké jsou zákonitosti a důsledky jejího působení? Jaké další síly ve vesmíru působí?

Na tyto i další otázky odpoví dětem či studentům živá přednáška obsahově přizpůsobená jejich věkové kategorii.

7. třída ZŠ až 2. ročník SŠ

60 až 75 min (živá přednáška)

Štefánikova hvězdárna

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  gravitační síla
  •  Newtonův gravitační zákon
  •  kruhová a úniková rychlost
  •  základy teorie relativity
Štítky: