Gravitace

Štefánikova hvězdárna
60 až 75 min (živá přednáška)

Příběh o jablku

Proč je gravitace základní silou, která dává vesmíru jeho pozorovanou podobu? Jaké jsou zákonitosti a důsledky jejího působení? A jaké další síly ve vesmíru působí?

Pořad je vhodný pro: 6. třída ZŠ až 2. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 60 až 75 minut

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Gravitační síla
  • Newtonův gravitační zákon
  • Kruhová a úniková rychlost
  • Teorie relativity