MENU

Horizon

Planetárium Praha
41 min + moderovaná část

Za hranicí vesmíru

Od počátku věků se lidé snažili zjistit a popsat to, co se skrývá v nezmapovaných koutech světa. Zvědavost a touha po poznání nás táhne kupředu i dnes a nutí nás ptát se: „Proč?“ Díky ní jsme založili různé vědní disciplíny, které nás dovedly od geocentrického systému k heliocentrickému, od teorie statického vesmíru k velkému třesku a nyní nám ukazují cestu až za horizont viditelného vesmíru.

Vypravěče namluvil Radek Valenta.


Pořad je vhodný pro: širokou veřejnost (od 13 let)

Projekční sál: digitální planetárium

Délka pořadu: 41 minut + 20 minut živě moderovaná část

Jazyková verze: Film je k dispozici v anglické verzi do sluchátek / školní skupiny pouze na objednání.

Pořad je doplněn o živě komentovanou projekci oblohy (pouze v českém jazyce).

Základní témata obsažená v pořadu:

  • struktura a vývoj vesmíru
  • druhy elektromagnetického vlnění (radiové, mikrovlnné, …)
  • reliktní záření
  • historie kosmologie