MENU

Horizon

Planetárium Praha
41 minut + 15 minut moderovaná část

Za hranicí vesmíru

Tento zcela unikátní japonský film přeložil profesor Petr Kulhánek.

Od počátku věků se lidé snažili zjistit a popsat to, co se skrývá v nezmapovaných koutech světa. Zvědavost a touha po poznání nás táhne kupředu i dnes a nutí nás ptát se: „Proč?“ Díky nim jsme založili různé vědní disciplíny, které nás dovedly od geocentrického systému k heliocentrickému, od teorie statického vesmíru k Velkému třesku a nyní nám ukazují cestu až za horizont viditelného vesmíru.

Vypravěče namluvil Radek Valenta.

Široká veřejnost (od 13 let)

41 minut + 20 minut živě moderovaná část

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

Planetárium Praha

Jazyková verze: Film je k dispozici v anglické verzi do sluchátek / školní skupiny pouze na objednání.

Pořad je doplněn o živě komentovanou projekci oblohy (pouze v českém jazyce).

Vstupenky na pořad

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  struktura a vývoj vesmíru
  •  druhy elektromagnetického vlnění (radiové, mikrovlnné, ...)
  •  reliktní záření
  •  historie kosmologie
Štítky: