Největší z obrů

Štefánikova hvězdárna
21 min + pozorování s dalekohledem

Jupiter - největší planeta

"Kdybychom si na Zemi vzali na pomoc malý dalekohled, tak jak to před několika staletími udělal poprvé Galileo Galilei ..."

Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho pozorováním dalekohledy hvězdárny.

Pořad je vhodný pro: pro mládež a dospělé

Projekční sál: kinosál + kopule hvězdárny

Délka pořadu: 21 minut + pozorování s dalekohledem

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Planety Sluneční soustavy
  • Vznik a podoba prstenců
  • Stavba a měsíce planety Jupiter