MENU

Největší z obrů

Štefánikova hvězdárna
21 minut film

Jupiter - největší planeta

„Kdybychom si na Zemi vzali na pomoc malý dalekohled, tak jak to před několika staletími udělal poprvé Galileo Galilei…“

Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční soustavy, doplněný za jasného počasí jeho pozorováním dalekohledy hvězdárny. Opět se vydáme na virtuální výlet kosmickou lodí daleké budoucnosti. Kromě samotného Jupiteru je pořad zaměřen na průzkum jeho čtyř největších, tzv. galileovských, měsíců.

6. třída ZŠ až 4. ročník SŠ

21 minut film + pozorování s dalekohledem (za příznivého počasí)

Štefánikova hvězdárna

Vstupenky na pořad

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  planety Sluneční soustavy
  •  stavba planety Jupiter
  •  měsíce planety Jupiter
Štítky: