MENU

Od Sáma po Husa

Planetárium Praha
50 min

Kdy začíná česká historie? Příchodem praotce Čecha? Vypravme se do minulosti a sledujme klíčové okamžiky našich dějin od příchodu Slovanů, přes Sámovu říši, Velkou Moravu, Přemyslovce a Lucemburky až po mistra Jana Husa a období husitských válek. Seznámíme se jak s velkými osobnostmi naší historie, tak bájnými postavami, které staří kronikáři vepsali do českých dějin. Navštívíme také Pražský hrad, nejvýznamnější českou památku s více než tisíciletou tradicí.

Živě vedený pořad – přednáška

Přednáška je vhodná pro: 5. až 8. třída ZŠ

Projekční sál: kinosál

Délka pořadu: 50 minut

Jazyková verze: Pořad je k dispozici pouze v českém jazyce.

Základní témata obsažená v přednášce:

  • příchod Slovanů na naše území
  • Sámova říše
  • bájná knížata, Velká Morava, Přemyslovci, Lucemburkové
  • Pražský hrad
  • mistr Jan Hus, Jiří z Poděbrad a husitství