MENU

Od Sáma po Husa

Planetárium Praha
50 minut – PŘEDNÁŠKA

Kdy začíná česká historie?

Příchodem praotce Čecha?

Vypravme se do minulosti a sledujme klíčové okamžiky našich dějin od příchodu Slovanů, přes Sámovu říši, Velkou Moravu, Přemyslovce a Lucemburky až po mistra Jana Husa a období husitských válek. Seznámíme se jak s velkými osobnostmi naší historie, tak bájnými postavami, které staří kronikáři vepsali do českých dějin.

Navštívíme také Pražský hrad, nejvýznamnější českou památku s více než tisíciletou tradicí.

5. až 8. třída ZŠ

50 minut – PŘEDNÁŠKA

KINOSÁL

Planetárium Praha

Základní témata obsažená v přednášce:

  •  příchod Slovanů na naše území
  •  Sámova říše
  •  bájná knížata, Velká Morava, Přemyslovci, Lucemburkové
  •  Pražský hrad
  •  mistr Jan Hus, Jiří z Poděbrad a husitství
Štítky: