MENU

Osudová přitažlivost

Planetárium Praha
60 minut (nebo 90 minut) – PŘEDNÁŠKA

Gravitace ve vesmíru i v kuchyni

Rozšířená verze obsahuje simulace pohybu těles v gravitačním poli a téma „gravitace v kuchyni“. Po dohodě lze kombinovat s pořadem „Záhada temné hmoty“ do dvojitého programu na téma gravitace.

Projdeme historickou cestu ke klasické Newtonově gravitaci, která má kořeny v Platonově a Pythagorově učení. Seznámíme se s příběhem Johanna Keplera a Tychona Brahe, kteří působili v Praze. Jejich práce vedla  k potvrzení správnosti Koperníkovy heliocentrické hypotézy o uspořádání světa. Na základě Keplerových zákonů pohybu planet pak Isaac Newton našel zákon gravitační.

Přednášku lze objednat pouze ve dnech úterý, středa, pátek a nebo čtvrtek odpoledne.

Rozšířená verze

Rozšířená varianta obsahuje simulaci pohybu těles v gravitačním poli (planety obíhající okolo hvězdy, dvojhvězdy, trojhvězdy, hvězdokupy, gravitační kolize galaxií) a „Gravitaci v kuchyni“ (pasáž demonstrující vliv gravitace či beztíže v nejrůznějších příkladech běžných denních činností pomocí videosekvencí pořízených kosmonauty a astronauty na Mezinárodní kosmické stanici).

Po dohodě je možné přednášku kombinovat do dvojitého programu na téma gravitace s filmem Záhada temné hmoty.

1. a 2. ročník SŠ

60 minut (nebo 90 minut) – PŘEDNÁŠKA

KINOSÁL

Planetárium Praha

Základní témata obsažená v přednášce:

  •  historický vývoj pojmu planeta
  •  geocentrická a heliocentrická soustava
  •  Pythagoras, Plato, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Isaac Newton
  •  Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon a jeho důsledky ve vesmíru i v kuchyni
Štítky: