MENU

Osudová přitažlivost

Planetárium Praha
60 nebo 90* min

Gravitace ve vesmíru i v kuchyni

Projdeme historickou cestu ke klasické Newtonově gravitaci, která začíná u Ptolemaia a kořeny má v Platonově a Pythagorově učení. Seznámíme se s příběhem Johannesa Keplera a Tychona Brahe, kteří na přelomu 16. a 17. století, v době císaře Rudolfa II., působili v Praze. Jejich práce vedla k potvrzení správnosti Koperníkovy heliocentrické hypotézy o uspořádání světa. Na základě Keplerových zákonů pohybu planet pak Isaac Newton našel zákon gravitační.

Živě vedený pořad – přednáška

Přednáška je vhodná pro: 1. a 2. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál

Délka pořadu: 60 nebo 90 minut*

Jazyková verze: Pořad je k dispozici pouze v českém jazyce.

Základní témata obsažená v přednášce:

  • historický vývoj pojmu planeta
  • geocentrická a heliocentrická soustava
  • Pythagoras, Plato, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Isaac Newton
  • Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon a jeho důsledky ve vesmíru i v kuchyni

 

*Rozšířená varianta obsahuje simulaci pohybu těles v gravitačním poli (planety obíhající okolo hvězdy, dvojhvězdy, trojhvězdy, hvězdokupy, gravitační kolize galaxií) a „Gravitaci v kuchyni“ (pasáž demonstrující vliv gravitace či beztíže v nejrůznějších příkladech běžných denních činností pomocí videosekvencí pořízených kosmonauty a astronauty na Mezinárodní kosmické stanici).

Přednášku lze objednat pouze ve dnech úterý, středa, pátek a nebo čtvrtek odpoledne.

Po dohodě je možné přednášku kombinovat do dvojitého programu na téma gravitace s filmem Záhada temné hmoty.