MENU

Ovládání družice

Planetárium Praha
90 min

Workshop

Satelitu nelze jen tak zavolat a říct mu: „Vyfoť mi Zemi.“, „Začni měřit vědecká data.“ nebo „Natoč se doprava.“ Družici ovládají počítače a na ty se musí mluvit specifickým jazykem – programovacím. V rámci tohoto workshopu se atraktivní formou seznámíme se základy programování v jazyce Python. Více porozumíme záludnostem, které jsou spojeny s povelováním družic na oběžné dráze a zároveň připravíme pokyn pro družici, který jí bude odeslán.

6. třída ZŠ až 4. ročník SŠ

90 min

KINOSÁL

Planetárium Praha

Vstupné je 150 Kč.

Základní témata obsažená v přednášce:

  • oběžná dráha Země
  • základy programování
  • zasílání pokynů družici
Štítky: