MENU

Planeta Země

Hvězdárna Ďáblice
20 minut film + moderovaná část

V živé části pořadu probereme vznik a vývoj naší planety od vzniku Sluneční soustavy z velkého mračna plynu a prachu až do současnosti. Projdeme všemi geologickými érami a zaměříme se na oblast, kde se nachází naše republika.

Naše planeta je velké soustrojí, které pod našima nohama neustále pracuje. Zemská kůra je rozpukaná na desky, které se vůči sobě pohybují, a tak způsobují zemětřesení a sopečnou činnost. Vzájemné gravitační působení Měsíce a Země má za následek příliv a odliv.

Pořad je vhodný pro: 5. až 9. třída ZŠ

Délka pořadu: 20 minut film + moderovaná část

Pořad je doplněn prohlídkou dalekohledů hvězdárny a za jasného počasí pozorováním oblohy (Slunce, příp. Venuše).

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  vznik Sluneční soustavy a planet
  •  geologická období
  •  zemětřesení
  •  sopečná činnost
  •  příliv, odliv
Štítky: