MENU

Planeta Země II

Hvězdárna Ďáblice
45 min + prohlídka dalekohledů a oblohy

Naše planeta je velké soustrojí, které pod našima nohama neustále pracuje. Zemská kůra je rozpukaná na desky, které se vůči sobě pohybují, a tak způsobují zemětřesení a sopečnou činnost. Vzájemné gravitační působení Měsíce a Země má za následek příliv a odliv. Kromě těchto jevů se živě vedený pořad věnuje také průzkumu hydrosféry (vodního obalu Země) a seznamuje nás se základními vrstvami zemské atmosféry. Součástí pořadu je film o počasí.

Pořad je vhodný pro: děti od 5. třídy ZŠ / děti od 10 let

Délka pořadu: 45 min + cca 30 min prohlídka dalekohledů, případně pozorování oblohy

Pořad je doplněn prohlídkou dalekohledů hvězdárny a za jasného počasí pozorováním oblohy (Slunce, příp. Venuše).

Základní témata obsažená v pořadu:

  • zemětřesení, sopečná činnost
  • příliv, odliv
  • hydrosféra
  • atmosféra a počasí