MENU

Po stopách energie

Planetárium Praha
50 min

Pokusíme se přijít na to, co je zdrojem energie, kterou na Zemi dokážeme využít. Ukáže se, že s výjimkou energie geotermální, jaderné a slapové, je zdrojem naprosté většiny energie Slunce a v pozadí stojí gravitace.

Živě vedený pořad – přednáška

Přednáška je vhodná pro: 8. a 9. třídu ZŠ

Projekční sál: kinosál

Délka přednášky: 50 minut

Jazyková verze: Přednáška je k dispozici pouze v českém jazyce.

Základní témata obsažená v přednášce:

  • energie kinetická a potenciální
  • přeměny energie
  • energetická bilance planety Země
  • Slunce jako zdroj energie
  • fyzikální pokusy demonstrující přenos energie (tepla) vedením, prouděním a zářením

 

Přednášku lze objednat pouze ve dnech úterý, středa, pátek a nebo čtvrtek odpoledne.