MENU

Podívej!

Planetárium Praha
26 minut + 20 minut moderovaná část

Cesta fotonu napříč časoprostorem a myslí

Blízký i vzdálený vesmír zkoumáme téměř výhradně prostřednictvím elektromagnetických vln a fotonů.

Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, díky kterému můžeme vnímat své okolí. Proces zpracování obrazu naším okem je naprosto fascinující. Jenže schopnost vidět je podmíněna existencí viditelného světla.

A co je přesně světlo? A kde vzniká?

Sledujme putování fotonu, které začíná v jádru žhavé hvězdy, pokračuje hlubinami vesmíru až k povrchu planety Země, kde konečně spočine uvnitř našeho oka. Nejsložitější, ale nejzajímavější cesta ho čeká právě tam…

7. až 9. třída ZŠ

26 minut + 20 minut moderovaná část

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

Planetárium Praha

Pořad je doplněn o živě komentovanou projekci oblohy.

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  vznik záření v jádrech hvězd, šíření světla prostorem
  •  stavba atomu, elektronový obal
  •  princip dalekohledu
  •  stavba a funkce lidského oka, zpracování obrazu
  • zrakovou a nervovou soustavou, oční vady
Štítky: