MENU

Podívej!

Planetárium Praha
26 min + moderovaná část

Cesta fotonu napříč časoprostorem a myslí

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů, díky kterému můžeme vnímat své okolí. Proces zpracování obrazu naším okem je naprosto fascinující. Jenže schopnost vidět je podmíněna existencí viditelného světla. A co je přesně světlo? A kde vzniká? Sledujme putování fotonu, které začíná v jádru žhavé hvězdy, pokračuje hlubinami vesmíru až k povrchu planety Země, kde konečně spočine uvnitř našeho oka. Nejsložitější, ale nejzajímavější cesta ho čeká právě tam…

Pořad je vhodný pro: 7. až 9. třídu ZŠ

Projekční sál: digitální planetárium

Délka pořadu: 26 minut + 20 minut živě moderovaná část

Jazyková verze: Film je k dispozici v anglické verzi do sluchátek / školní skupiny pouze na objednání.

Pořad je doplněn o živě komentovanou projekci oblohy (pouze v českém jazyce).

Základní témata obsažená v pořadu:

  • vznik záření v jádrech hvězd
  • šíření světla prostorem
  • stavba atomu, elektronový obal
  • princip dalekohledu
  • stavba a funkce lidského oka
  • zpracování obrazu zrakovou a nervovou soustavou
  • oční vady
  • péče o zrak