MENU

Podzimní obloha

Hvězdárna Ďáblice
40 min + prohlídka dalekohledů a oblohy

Během živého pořadu se seznámíme s tím, jaké objekty Sluneční soustavy jsou na podzim pozorovatelné, jaké úkazy jsou s nimi spojené (zatmění, opozice, konjunkce) a jaká souhvězdí a zajímavé objekty můžeme během tohoto ročního období pozorovat (dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny).

Pořad je vhodný pro: děti od 4. třídy ZŠ / děti od 9 let

Délka pořadu: 40 min + cca 30 min prohlídka dalekohledů, případně pozorování oblohy

Pořad je doplněn prohlídkou dalekohledů hvězdárny a za jasného počasí pozorováním oblohy (Slunce, příp. Venuše).

Základní témata obsažená v pořadu:

  • pozorovatelnost Měsíce a planet
  • komety, meteorické roje
  • souhvězdí