MENU

Pohyby Země a čas

Hvězdárna Ďáblice
20 minut film + moderovaná část

Všichni jsme zajatci nekončícího plynutí času. Jak chápali čas naši předkové a jak jej chápeme dnes?

Naše Země vykonává dva základní pohyby. Otáčí se kolem své osy a také obíhá kolem Slunce.

Pořad nám prozradí, jak lidé postupně tyto pohyby objevili, čím se projevují a jaké časové jednotky byly díky těmto pohybům odvozeny.

Pořad je vhodný pro: 4. až 9. třída ZŠ

Délka pořadu: 20 minut film + moderovaná část

Pořad je doplněn prohlídkou dalekohledů hvězdárny a za jasného počasí pozorováním oblohy (Slunce, příp. Venuše).

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  geocentrický systém
  •  heliocentrický systém
  •  pohyb Slunce na obloze
  •  roční období
  •  časové jednotky
Štítky: