MENU

Pohyby Země a čas

Hvězdárna Ďáblice
45 min + prohlídka dalekohledů a oblohy

Naše Země vykonává dva základní pohyby. Otáčí se kolem své osy a také obíhá kolem Slunce. V pořadu se dozvíme, jak lidé postupně tyto pohyby objevili, čím se projevují a jaké časové jednotky byly díky těmto pohybům odvozeny.

Pořad je vhodný pro: děti od 6. třídy ZŠ / děti od 11 let

Délka pořadu: 45 min + cca 30 min prohlídka dalekohledů, případně pozorování oblohy

Pořad je doplněn prohlídkou dalekohledů hvězdárny a za jasného počasí pozorováním oblohy (Slunce, příp. Venuše).

Základní témata obsažená v pořadu:

  • geocentrický systém
  • heliocentrický systém
  • pohyb Slunce na obloze
  • roční období
  • časové jednotky