Povídání o Měsíčku

Štefánikova hvězdárna
25 min

Měsíc, fáze, krátery

To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček a jindy je kulatý jako míček? To všechno se děti dozvědí v pásmu současně s tím, jakým způsobem vznikají fáze, co to jsou krátery a jak to vypadalo, když po Měsíci chodili lidé.

Pořad je vhodný pro: 1. až 3. třída ZŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 25 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Vznik fází Měsíce
  • Povrch a stavba Měsíce
  • Zatmění Slunce a Měsíce