MENU

Povídání pro zvídavé děti

Planetárium Praha
50 min

První seznámení s nejdůležitějšími objekty na obloze. Proč se střídá noc a den? Proč mění Měsíc na obloze svůj tvar? Co jsou souhvězdí? Kolik hvězd vidíme na obloze a co je to Mléčná dráha? Co vše patří do Sluneční soustavy? Proč se během roku střídají roční období a kdy začínají?

Na všechny tyto otázky si děti odpoví společně s lektory při komentované projekci digitálního planetária.

Živě vedený pořad – přednáška

Pořad je vhodný pro: děti od 5 let

Projekční sál: digitální planetárium

Délka pořadu: 50 minut

Jazyková verze: Pořad je k dispozici pouze v českém jazyce.

Základní témata obsažená v pořadu:

  • pojem času – střídání dne a noci; střídání ročních období
  • hvězdy – souhvězdí
  • Sluneční soustava
  • fáze Měsíce