MENU

Slunce

Hvězdárna Ďáblice
40 min + prohlídka dalekohledů a oblohy

Ve filmu, který je výtvarněji pojatý, se dozvíme mnohé o Slunci. Uvidíme, jak se během historie vyvíjel pohled na Slunce, ale také se dozvíme něco z fyzikální oblasti. Další, podrobnější informace o naší mateřské hvězdě získáme během následující živě vedené projekce.

Pořad je vhodný pro: děti od 6. třídy ZŠ / děti od 11 let

Délka pořadu: 40 min + cca 30 min prohlídka dalekohledů, případně pozorování oblohy

Pořad je doplněn prohlídkou dalekohledů hvězdárny a za jasného počasí pozorováním oblohy (Slunce, příp. Venuše).

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Slunce v historii lidstva
  • fyzikální pohled na Slunce
  • význam Slunce pro lidstvo