MENU

Slunce

Hvězdárna Ďáblice
15 minut film + moderovaná část

Poznání stavby a vývoje Slunce nám napomáhá při studiu vzdálených hvězd.

V umělecky pojatém filmu se dozvíme mnohé o Slunci. Uvidíme, jak se během historie vyvíjel pohled na Slunce, ale také jak Slunce funguje z pohledu fyziky.

Další, podrobnější informace o naší mateřské hvězdě, získáme během následující, živě vedené, projekce.

Pořad je vhodný pro: 6. třída ZŠ až 2. ročník SŠ

Délka pořadu: 15 minut film + moderovaná část

Pořad je doplněn prohlídkou dalekohledů hvězdárny a za jasného počasí pozorováním oblohy (Slunce, příp. Venuše).

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  Slunce v historii lidstva
  •  fyzikální pohled na Slunce
  •  význam Slunce pro lidstvo
Štítky: