Tajemství vesmíru

Štefánikova hvězdárna
45 min

Jak vesmír funguje?

Jaké základní fyzikální jevy náš vesmír utvářejí? Jaký je život hvězdy a co vše dnes víme o vzniku a dalším vývoji vesmíru? Pásmo tvořené dle scénáře prof. Petra Kulhánka, určené zejména vyšším ročníkům středních škol, které přehledným zůsobem shrnuje středoškolské učivo astrofyziky.

Pořad je vhodný pro: pro 1. až 4. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 45 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Velký třesk a velký krach
  • Reliktní záření
  • Hvězdný vývoj
  • Součsná i budoucí pozorovací technika
  • Kosmologie
  • Vznik chemických prvků