MENU

Vesmír a světlo PLA

Planetárium Praha
50 min

Základní údaje o podstatě světla, jeho významu pro život a zkoumání vesmíru i o jeho hlavním zdroji – Slunci, neboť právě Slunci vděčíme za to, že můžeme žít na naší modré planetě. Objasníme si metody poznávání kosmu od minulosti až po současnost, vývoj optických přístrojů a princip jednotlivých typů dalekohledů. Pořad vysvětluje vznik měsíčních fází a předvádí zajímavé přírodní úkazy, jakými jsou například zatmění Slunce a Měsíce.

V pořadu mluví Vladimír Kudla.

Pořad je vhodný pro:  7. až 9. třídu ZŠ

Projekční sál: kinosál

Délka pořadu: 50 minut

Jazyková verze: Pořad je k dispozici pouze v českém jazyce.

Základní témata obsažená v pořadu:

  • stavba a funkce oka
  • světlo – elektromagnetické vlnění
  • Slunce – zatmění Slunce
  • Měsíc – fáze Měsíce
  • dalekohledy