MENU

Vesmír a světlo

Štefánikova hvězdárna
35 min + diskuže

Není čočka jako čočka ...

Základní informace o povaze světla, jeho vlastnostech a zdrojích, to je náplň pořadu, který žáky seznámí i se základními optickými přístroji a zákony. Vysvětlí též vznik energie ve Slunci, fáze Měsíce a příčiny vzniku zatmění. Stručně se zmíní i o historii astronomických pozorování a vývoji různých typů dalekohledů v čase.

Pořad je vhodný pro: 6. až 9. třídu ZŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 35 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  • lidské oko
  • vlnová délka a spektrum
  • Slunce jako zdroj světla a tepla
  • princip fungování dalekohledu
  • zákony geometrické optiky
  • dalekohledy