MENU

Vesmír a světlo

Štefánikova hvězdárna
30 minut film

Vidíte tu tmu?

Základní informace o povaze světla, jeho vlastnostech a zdrojích, to je náplň pořadu, který vás seznámí i se základními optickými přístroji a zákony. Vysvětlí též vznik energie ve Slunci, fáze Měsíce a příčiny vzniku zatmění. Stručně se zmíní i o historii astronomických pozorování a vývoji různých typů dalekohledů.

Vstupenky na pořad

6. až 9. třídu ZŠ

30 minut + diskuze (pro školy)

Štefánikova hvězdárna

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  lidské oko
  •  vlnová délka a spektrum
  •  Slunce jako zdroj světla a tepla
  •  princip fungování dalekohledu
  •  zákony geometrické optiky
  •  dalekohledy
Štítky: