MENU

Země a její sféry

Planetárium Praha
50 minut – PŘEDNÁŠKA

Povrch a atmosféra Země – náš životní prostor pod drobnohledem.

Země není jen planeta s modrými moři a oceány a hnědozelenými pevninami, kterou místy zahalují bílá oblaka. Podrobnějším pohledem zjistíme, že je obalená několika vrstvami. První je kamenný obal zvaný litosféra. Následuje půdní obal − pedosféra. Na ní můžeme najít potoky, řeky, jezera a moře, tedy vodní obal − hydrosféru. Všechno živé se řadí do biosféry. Celou planetu obklopuje poslední ze základních obalů − plynná atmosféra.

6. až 9. třída ZŠ

50 minut – PŘEDNÁŠKA

KINOSÁL

Planetárium Praha

Základní témata obsažená v přednášce:

  • litosféra, pedosféra, hydrosféra, biosféra, atmosféra
  • přírodní katastrofy a živelné pohromy (sopečná činnost, zemětřesení, hurikány)
  • národní parky
  • potravní řetězec
Štítky: