MENU

Štefánikova hvězdárna

Objevujte noční oblohu, pozorujte
a sněte.
Strahovská 205
Praha 1, 118 00
Otevřeno denně

Otevírací hodiny

ZÁŘÍ
pondělí - pátek 14:00 - 18:00
20:00 - 22:00
sobota, neděle 11:00 - 18:00
20:00 - 22:00
ŘÍJEN
úterý - pátek 19:00 - 21:00
sobota, neděle 11:00 - 18:00
19:00 - 21:00
Prohlídka nebo prohlídka s promítáním *
Základní vstupné 90 Kč
Děti od 3 do 15 let, studenti (po předložení průkazu) 70 Kč
Rodinné vstupné (1-2 dospělí + 1 až 4 děti do 15 let) 220 Kč
Senioři 70 Kč
Děti do 3 let (v ceně vstupenky pro dospělé) zdarma
Držitelé ZTP-P (včetně průvodce), ZTP 40 Kč
Členové ČAS s platnou průkazkou 50 Kč
Kroužky a kurzy pořádané HaP
dle podrobných podmínek na legitimaci
zdarma
Individuální prohlídka 2 500 Kč

* Prohlídka výstavy, vybraných pozorovacích stanovišť a pozorování v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách, případně krátký film dle programu; slevy nelze kumulovat.

 

Dárkové poukazy planetum - vstup na pořad v planetáriu a na jednu z hvězdáren
Pro 2 osoby 300 Kč
Pro rodinu (2 dospělí + 2 děti) 360 Kč

 

Přednášky a přednáškové show *
Základní vstupné 130 Kč
Děti od 3 do 15 let, studenti (po předložení průkazu) 100 Kč
Rodinné vstupné (1-2 dospělí + 1 až 4 děti do 15 let) 320 Kč
Držitelé ZTP-P (včetně průvodce), ZTP 60 Kč
Členové ČAS s platnou průkazkou 90 Kč
Senioři 100 Kč
Kroužky a kurzy pořádané HaP
dle podrobných podmínek na legitimaci
zdarma
Novináři s průkazem (výměnou za kontakt) 60 Kč

Přednáška + prohlídka výstavy, přístupných pozorovacích stanovišť a pozorování v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách. Cena vstupného je za každou osobu, na tyto akce nelze uplatnit slevy ze vstupného.

 

Počet místenek zdarma pro pedagogický doprovod

Školní exkurze *
Základní vstupné - pořad 50 Kč
Astrohrátky (max. 30 dětí), Experimenty s kapalným dusíkem (max. 50 žáků), živá přednáška 90 Kč
Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ: 1 místenka na každých započatých 10 žáků
Ostatní: 1 místenka na každých započatých 20 žáků

Přednáška nebo projekce + prohlídka výstavy, vybraných pozorovacích stanovišť a pozorování v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách. Tato kategorie se vztahuje na návštěvy konané v rámci školní výuky (lze použít i pro mateřské školy a školní družiny). Podmínkou je předložení potvrzení školy a účast minimálně 15 žáků (studentů).