Astronomická školička

Pro koho: žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Kde: Štefánikova hvězdárna na Petříně

Kdy: pondělí jednou za 14 dní, od 16:30 do 17:45

Kdy začínáme: 7. 10. 2019

Cena: 900 Kč za rok

Jak se přihlásit: emailem na skolicka@planetum.cz nebo telefonicky na 257 320 540

 

Popis a náplň kroužku

Astroškoličku jsme poprvé otevřeli v roce 2015 a pro velký úspěch ji otevíráme vždy na začátku školního roku. Děti se hravou formou dovědí, z čeho se skládá náš vesmír, že některé hvězdy mají pohádkové názvy jako třeba červený obr nebo bílý trpaslík, že Mléčná dráha sice není úplně z mléka, ale zato černá díra je opravdu černočerná. Spoustu nebeských objektů si děti samy prohlédnou velikým dalekohledem a čeká na ně řada zajímavých pokusů, třeba i těch s kapalným dusíkem.

Lekce s astronomickou náplní (planety a Sluneční soustava, meziplanetární hmota, Slunce a hvězdy, složení hvězd, vývoj a zánik hvězd, mlhoviny a mezihvězdná hmota, galaxie, vznik vesmíru) jsou samozřejmě přizpůsobeny věku dětí, často proloženy hrami a kvízy. Součástí je i pozorování dalekohledy, hry na výstavě a podobně.

Astronomické lekce jsou pravidelně prokládány obecnějšími lekcemi, zaměřením nejlépe odpovídajícím „prvouce“ a „přírodovědě“. Součástí těchto lekcí jsou pokusy, na kterých demonstrujeme základní principy, na kterých funguje vesmír. Tyto lekce jsou u dětí velmi oblíbené a jejich smyslem je poukázat na souvislosti mezi jednotlivými jevy na Zemi a ve vesmíru. Dle našich zkušeností mají malé děti často encyklopedické znalosti, ale právě pro pochopení souvislostí je třeba „probrat trochu té fyziky a chemie“. Mezi oblíbené patří pokusy s kapalným dusíkem, výroba raketky, pozorování mikroskopem a další.

Do kroužku samozřejmě zařazujeme i speciální vánoční lekci, kde si děti vyrobí malý dárek.

Vzhledem k tomu, že kroužek je primárně koncipován jako jednoletý, jsou přednostně přijímáni noví zájemci o tento kroužek!