Veřejné zakázky

Zakázky zadávané Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy, p.o. podle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění.

Nově zadávané veřejné zakázky najdete na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/hvezdarna-a-planetarium-hlavniho-mesta-prahy

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je:

  • Veřejná zakázka na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit 2 mil. Kč bez DPH.
  • Veřejná zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit 6 mil. Kč bez DPH.

V těchto případech je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku na základě výzvy třem až pěti dodavatelům k předložení cenové nabídky, pokud tyto cenové nabídky nemá k dispozici.

Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy

Lhůta pro podání nabídek končí 10. 1. 2019 v 11.00

Stavební úpravy prostor občerstvení Štefánikovy hvězdárny

Lhůta pro podání nabídek končí 10. 6. 2018 v 11.00

Vedení mzdové agendy a personální služby

Lhůta pro podání nabídek končí 26. 3. 2018 v 15.00

Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy

Lhůta pro podání nabídek končí 27. 12. 2017 v 11.00