MENU

Zakázky zadávané Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy, p.o. podle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění.

Nově zadávané veřejné zakázky najdete na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/hvezdarna-a-planetarium-hlavniho-mesta-prahy

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je:

  • Veřejná zakázka na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit 2 mil. Kč bez DPH.
  • Veřejná zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit 6 mil. Kč bez DPH.

V těchto případech je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku na základě výzvy třem až pěti dodavatelům k předložení cenové nabídky, pokud tyto cenové nabídky nemá k dispozici.

Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy

Lhůta pro podání nabídek končí 27. 12. 2017 v 11.00

Podklady

Vedení mzdové agendy a personální služby

Lhůta pro podání nabídek končí 26. 3. 2018 v 15.00

Podklady

Stavební úpravy prostor občerstvení Štefánikovy hvězdárny

Lhůta pro podání nabídek končí 10. 6. 2018 v 11.00

Podklady

Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy

Lhůta pro podání nabídek končí 10. 1. 2019 v 11.00

Podklady

Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy – opakovaná

Lhůta pro podání nabídek končí 23. 4. 2019 v 11.00

Podklady

Občerstvení pro návštěvníky Štefánikovy hvězdárny – “Kavárna u Keplera”

Lhůta pro podání nabídek končí 22. 8. 2019 v 11.00

Podklady

Oprava toalet v objektu Planetárium Praha

Lhůta pro podání nabídek končí 3. 4. 2020 v 11.00

Podklady

Nákup a dodání kavárenských židlí a stolů pro Astrobar v objektu Štefánikova hvězdárna

Lhůta pro podání nabídek končí 22. 7. 2020 v 11.00

Podklady

Bourací práce v CO krytu v objektu Planetárium Praha

Lhůta pro podání nabídek končí 25. 8. 2020 v 10.00

Podklady

Nákup a dodání materiálu na venkovní dřevěnou terasu v objektu Planetárium Praha

Lhůta pro podání nabídek končí 16. 8. 2020 v 11.00

Podklady

Úklid objektů Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy

Lhůta pro podání nabídek končí 4. 10. 2020 v 11.00

Podklady

Výstavní exponáty

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 12. 2020 v 11 hodin.

Podklady

Mobilní planetárium

Lhůta pro podání nabídek končí 18. 12. 2020 v 10.00

Podklady

Oprava toalet v objektu Planetária Praha

Lhůta pro podání nabídek končí 2. 4. 2021 v 11.00

Podklady

Broušení podlahové krytiny ve foyer Planetária Praha

Lhůta pro podání nabídek končí 1. 4. 2021 v 11.00

Podklady

Oprava a úprava schodišťového tělesa v Planetáriu Praha

Lhůta pro podání nabídek končí 1. 4. 2021 v 11.00

Podklady

Nákup a dodání Aerotrimu bez elektromechanického pohonu

Lhůta pro podání nabídek končí 15. 4. 2021 v 11.00

Podklady

Poskytování služeb Správce stavby pro řízení veřejné zakázky LED projection systém II.

Lhůta pro podání nabídek končí 30. 1. 2024 v 10.00

Stavební a konstrukční práce v projekčním sále Planetária Praha

Lhůta pro podání nabídek končí 22. 2. 2024 v 10.00

Specializované stavební a instalační práce v projekčním sále Planetária Praha

Lhůta pro podání nabídek končí 14. 5. 2024 v 10.00