MENU

Kroužky a kurzy

Astronomické kroužky a kurzy pro zájemce všech věkových kategorií

Žáci základních škol mohou dle svého věku navštěvovat Astronomickou školičku, Astronomický kroužek nebo Akademii vesmírných cestovatelů.

Pro zájemce z řad studentů a dospělých pořádáme již více než 50 let dvouletý Astronomický kurz.

Kroužky pro děti

Přehled zájmových kroužků pro žáky od 1. do 9. třídy ZŠ.

Astronomický kurz

Dvouletý astronomický kurz, jehož první ročník probíhá v planetáriu, druhý na Štefánikově hvězdárně.