MENU

Astronomický kurz

Astronomický kurz

ASTROKURZ OBNOVEN!
Od středy 27. května budou opět probíhat lekce astronomického kurzu pro první ročník v planetáriu. Všichni kurzanti pak budou mít přístup k videům s natočenými jednotlivými lekcemi.

Dvouletý astronomický kurz pořádá Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy již přes 50 let.

Kurz je vhodný pro zájemce všech věkových kategorií, předpokládá se ukončená základní škola, není to však podmínkou.

Astronomický kurz poskytne absolventu ucelený přehled o základech moderní astronomie, spojený se znalostí noční oblohy a se základy práce s astronomickými přístroji.

První lekce kurzu je přístupná zdarma.

Lektory I. ročníku kurzu jsou Mgr. Jakub Rozehnal a Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

I. ročník (Planetárium Praha, středy 17:30 – 19:00)

II. ročník (Štefánikova hvězdárna, pondělí 18:00 – 19:30)

Aktuální „nový“ ročník

Kurz probíhá v období říjen 2019 až červen 2020.

Cena kurzu: 1 900 Kč/rok

Platba kurzovného: Kurzovné lze zaplatit v otevírací době planetária na pokladně (v hotovosti nebo kartou). Při příchodu do sálu si nemusíte sedat na sedadlo vyznačené na vstupence, sedadla se pro účely kurzu nerozlišují.

I. ročník

  • Planetárium Praha
  • Středa 17:30 – 19:00

II. ročník

  • Štefánikova hvězdárna
  • Pondělí 18:00 – 19:30

Cvičení ke kurzu (I.+II.)

  • Štefánikova hvězdárna
  • Čtvrtek 18:00 – 19:30