MENU

Astronomický kroužek

Pro koho: žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Kde: Hvězdárna Ďáblice

Kdy: jednou týdně, vždy ve čtvrtek od 16:30 do 17:45

Kdy začínáme: 1. 10. 2020

Cena: 900 Kč za pololetí

Jak se přihlásit: e-mailem na dablice@planetum.cz nebo telefonicky na 283 910 644

 

Popis a náplň kroužku

Kroužek probíhající na Hvězdárně Ďáblice je určen dětem ze 4. a 5. třídy ZŠ. V prostorách hvězdárny zažijí astronomii na vlastní kůži prostřednictvím demonstračních pokusů, vlastních měření či systematických pozorování oblohy astronomickými dalekohledy.

V průběhu školního roku se děti naučí základní orientaci v krajině a na hvězdné obloze, budou umět určit známá i méně známá souhvězdí a nejjasnější hvězdy. Porozumí pohybu Země ve vesmíru, střídání ročních období, pohybu Měsíce, střídání jeho fází a mechanismu slunečních a měsíčních zatmění.