MENU

Hledání harmonie světa + Nepolapitelný čas

Hvězdárna Ďáblice
60 min + prohlídka dalekohledů a oblohy

Hledání harmonie světa
Dokumentární film o životě a díle Johannesa Keplera, jeho pobytu v Rudolfínské Praze, spolupráci s Tychonem Brahe a práci na známých Keplerových zákonech. Poznejte jeho životní příběh prostřednictvím toho, co se po něm v Praze dochovalo. Víte, jak mu pomohla Brahova smrt?

Nepolapitelný čas
Dokumentární film o historii měření času. Ukazuje řadu unikátních způsobů, jak naši předkové měřili čas. Víte například, co to byla poutnická hůl? V Indii se o ni poutníci opírali při chůzi, ale zároveň dokázala měřit čas, protože šlo o přenosné sluneční hodiny. Ve filmu uvidíte i velké kuriozity, např. průhledné hodinky nebo hodinky, které chodily pozpátku.

Pořad je vhodný pro: širokou veřejnost

Délka pořadu: 60 min (každý film po 30 min) + cca 30 min prohlídka dalekohledů, případně pozorování oblohy

Pořad je doplněn prohlídkou dalekohledů hvězdárny a za jasného počasí pozorováním oblohy (Slunce, příp. Venuše).

Vstupenky na pořad