MENU

Hvězdy mayských bohů

Planetárium Praha
20 min + moderovaná část

Staří Mayové stavěli pyramidy a chrámy, z jejichž vrcholů rozmlouvali se svými bohy a ti jim odpovídali. Mayští hvězdáři sledovali oblohu a pohyb Slunce, Venuše či Měsíce a sestavili dokonalý kalendář, který je odrazem astronomických cyklů. Kin, Noch Ek, Uh – to jsou mayští bohové reprezentovaní nebeskými tělesy. Dole, po zemi, se plíží lovec Balam – jaguár, jehož tělo je poseté hvězdami. Chcete odhalit jejich tajemství? Pohleďte vzhůru ke klenbě planetária a užijte si festival barev a zvuků, které vás obklopí a zcela pohltí!

V českém znění Ivana Valešová

Pořad je vhodný pro: širokou veřejnost (od 10 let)

Projekční sál: digitální planetárium

Délka pořadu: 20 minut + 30 až 40 minut živě moderovaná část

Jazyková verze: Film je k dispozici v anglické verzi do sluchátek / školní skupiny pouze na objednání.

Projekce pořadu je obohacena o živé vystoupení, kdy lektoři planetária přiblíží návštěvníkům pohled na nebesa tak, jak je pozorovali právě staří Mayové.

Živé vystoupení je pouze v českém jazyce.

Základní témata obsažená v pořadu:

  • vliv zeměpisné polohy na noční oblohu
  • dávné civilizace, archeologie, historie, mythologie
  • Mayové, jejich kultura a bohové
  • mayská souhvězdí a pohled na oblohu (hvězdná obloha, Venuše, Slunce, Měsíc)