Jak šla kometka do světa

Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice
20 min

Kometa, Pluto a ďábelský Algol

Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce i pozemští hvězdáři. Přestože se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu můžeme na obloze skutečně najít.

Namluvila Jitka Molavcová

Pořad je vhodný pro: MŠ až 3. třída ZŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 20 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Komety a jejich pohyb Sluneční soustavou
  • Planety
  • Hvězdy a hvězdokupy