MENU

Jak šla kometka do světa

Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice
20 minut film

Kometa, Pluto a ďábelský Algol

Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce i pozemští hvězdáři. Přestože se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu můžeme na obloze skutečně najít.

Tuto naučnou a dobrodružnou pohádku pro vás namluvila Jitka Molavcová.

MŠ až 3. třída ZŠ

20 minut film + povídání s astronomem (pro školy)

Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice

Vstupenky na pořad - Štefánikova hvězdárna

Vstupenky na pořad na Hvězdárně Ďáblice

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  komety a jejich pohyb Sluneční soustavou
  •  planety
  •  hvězdy
  •  hvězdokupy
Štítky: