Kosmoschůzka

Planetárium Praha
29. ledna 2020 od 17:30

Cyklus přednášek

29. ledna 2020 od 17:30

Speciální akce

Kosmonautické aktuality - Jiří Myška
Velké kosmické lodě - Petr Tomek

Kosmoschůzku pořádá Kosmo klub.

Pořad je vhodný pro: širokou veřejnost

Projekční sál: kinosál

Délka přednášek: 120 min