MENU

Laboratoř fyziky

Planetárium Praha
50 min

Od elektrostatiky k elektromagnetickému vlnění

Zapálená svíčka vydává světlo – elektromagnetické vlnění. Kde jsou však přítomny nějaké magnety? Ani elektrický přívod nemáme. Sérií fyzikálních pokusů vypátráme existenci elektromagnetické indukce a vysvětlíme si, že elektromagnetické vlnění (s výjimkou záření gama), které je základním zdrojem našich informací o vesmíru, vzniká v elektronových obalech atomů principiálně stejnými fyzikálními procesy.

Živě vedený pořad – přednáška

Přednáška je vhodná pro: 9. třídu ZŠ až 2. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál

Délka přednášky: 50 minut s pokusy

Jazyková verze: Přednáška je k dispozici pouze v českém jazyce.

Základní témata obsažená v přednášce:

  • Van de Graaffův generátor
  • Oerstedův pokus
  • elektromagnetická indukce
  • elektromagnetické vlnění