MENU

Laboratoř fyziky

Planetárium Praha
50 minut – PŘEDNÁŠKA S POKUSY

Zapálená svíčka, hvězdy, rádiové vysílání i náš mobilní  telefon mají mnoho společného.

Od elektrostatiky k elektromagnetickému vlnění.

Zapálená svíčka vydává světlo – elektromagnetické vlnění. Kde jsou však přítomny nějaké magnety? Ani elektrický přívod nemáme. Sérií fyzikálních pokusů vypátráme existenci elektromagnetické indukce a vysvětlíme si, že elektromagnetické vlnění (s výjimkou záření gama), které je základním zdrojem našich informací o vesmíru, vzniká v elektronových obalech atomů principiálně stejnými fyzikálními procesy.

9. třída ZŠ až 2. ročník SŠ

50 minut – PŘEDNÁŠKA S POKUSY

KINOSÁL

Planetárium Praha

Základní témata obsažená v přednášce:

  •  Van de Graaffův generátor
  •  Oerstedův pokus
  •  elektromagnetická indukce
  •  elektromagnetické vlnění
Štítky: