MENU

Má vlast

Planetárium Praha
35 minut + 20 minut moderovaná část

Naše zem je nádherná. Její kouzlo je po staletí opěvováno spisovateli, básníky i malíři. Naše planetárium přispělo k oslavám 100 let vzniku republiky zvukově-vizuální show kombinující výjimečné hudební dílo s velkoplošnou projekcí na kopuli planetária.

Prožijte atmosféru symfonické básně Bedřicha Smetany v exkluzivní nahrávce České filharmonie vedené Václavem Neumannem pod hvězdnou oblohou a uprostřed krás české krajiny.

Básně recituje mistrovským způsobem pan Josef Somr.

Široká veřejnost

35 minut + 20 minut živě moderovaná část

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

Planetárium Praha

Pořad je doplněn o živě komentovanou projekci noční oblohy.

Vstupenky na pořad

Základní témata obsažená v pořadu:

  • klasická hudba – symfonické básně z cyklu Má vlast (Z českých luhů a hájů, Vltava, Vyšehrad)
  • poezie – Kde domov můj (J. K. Tyl), Modlitba za vodu (J. Skácel), Píseň o rodné zemi (J. Seifert), Cestička k domovu (K. V. Rais)
  • záběry krajiny České republiky
Štítky: