Měsíc

Štefánikova hvězdárna
25 min

Sen a skutečnost

Měsíc. Jeho chladný svit nás od nepaměti přitahuje a láká. Pohled na srpek Měsíce pozvolna plující nad potemnělým obzorem vyvolával v mysli člověka ty nejfantastičtější představy o jeho vzniku, původu a složení.

Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk.

Pořad je vhodný pro: pro 9. třídu ZŠ až 4. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 23 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Vznik Měsíce
  • Historie pozorování a dobývání
  • Přistání na Měsíci
  • Stavba Měsíce a jeho povrch
  • Vliv Měsíce na Zemi