MENU

Měsíc

Štefánikova hvězdárna
25 min + diskuze

Sen a skutečnost

Měsíc. Jeho chladný svit nás od nepaměti přitahuje a láká. Pohled na srpek Měsíce pozvolna plující nad potemnělým obzorem vyvolával v mysli člověka ty nejfantastičtější představy o jeho vzniku, původu a složení.

Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk.

Pořad je vhodný pro: 9. třídu ZŠ až 4. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 25 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  • vznik Měsíce
  • historie pozorování a dobývání
  • přistání na Měsíci
  • stavba Měsíce a jeho povrch
  • vliv Měsíce na Zemi