MENU

Naší přírodou

Planetárium Praha
50 minut – PŘEDNÁŠKA

Česká republika

V živém vyprávění si nejdříve zopakujeme základní údaje o České republice a pak se vydáme na výlet po nejzajímavějších místech naší vlasti. Budeme putovat nejenom v prostoru od severu k jihu a od západu k východu, ale i v čase od prvohor až po současnost.

Seznámíme se s povrchem, vodstvem, nerostným bohatstvím, povíme si o přírodních zajímavostech a také o tom, jak je důležité přírodu chránit.

4. až 9. třída ZŠ

50 minut – PŘEDNÁŠKA

KINOSÁL

Planetárium Praha

Základní témata obsažená v přednášce:

  •  Česká republika – poloha, rozloha, počet obyvatel
  •  zobrazení na mapách
  •  povrch (roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny)
  •  vodstvo, pohoří
  •  vývoj Země na území ČR
  •  vliv člověka na krajinu od konce doby ledové do současnosti
  •  ochrana přírody (NP, CHKO)
Štítky: