MENU

Pět planet

Štefánikova hvězdárna
25 minut film

Tuláci noční oblohy

Pořad věnovaný planetám, jež jsou viditelné prostým okem a provázejí lidstvo od okamžiků prvních astronomických pozorování. Proč bloudí po obloze? Co utvářelo jejich podobu? Může někde v našem blízkém okolí existovat život? Pořad je za jasného počasí doplněn pozorováním aktuálně viditelných planet dalekohledy hvězdárny.

7. třída ZŠ až 4. ročník SŠ

25 minut + diskuze (pro školy)

Štefánikova hvězdárna

Vstupenky na pořad - Štefánikova hvězdárna

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  vznik Sluneční soustavy
  •  planety
  •  Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn
  •  mimozemský život