MENU

Pohyby Země

Planetárium Praha
30 min + moderovaná část

Oblíbený pořad v nové modernizované verzi vysvětluje příčiny střídání dne a noci. Pořad obsahuje také přehled těles Sluneční soustavy a porovnání jejich pohybů a sklonů rotačních os se Zemí. Součástí pořadu je živě a interaktivně vedená prohlídka aktuální oblohy a souhvězdí pozorovatelných během jednotlivých ročních období.

V pořadu mluví Pavel Soukup.

Pořad je vhodný pro: 4. až 6. třídu ZŠ

Projekční sál: digitální planetárium

Délka pořadu: 30 minut + 20 minut živě moderovaná část

Jazyková verze: Pořad je k dispozici pouze v českém jazyce.

Pořad je doplněn o živě komentovanou projekci noční oblohy.

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Země, zemská osa
  • denní a roční pohyb (střídání dne a noci a ročních dob)
  • tělesa Sluneční soustavy
  • souhvězdí dle ročních období