MENU

Pohyby Země

Planetárium Praha
25 minut + 25 minut moderovaná část

Proč máme v létě teplo a v zimě chladno? Pomocí planetária si ukážeme i to, jak se spolu s ročními dobami střídají souhvězdí na obloze.

Oblíbený pořad v nové modernizované verzi vysvětluje příčiny střídání dne a noci. Pořad obsahuje také přehled těles Sluneční soustavy a porovnání jejich pohybů a sklonů rotačních os se Zemí. Součástí pořadu je interaktivně vedená prohlídka aktuální oblohy a souhvězdí pozorovatelných během jednotlivých ročních období.

V pořadu mluví Nela Boudová.

4. až 6. třída ZŠ

25 minut + 25 minut moderovaná část

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

Planetárium Praha

Pořad je doplněn o živě komentovanou projekci noční oblohy.

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  Země, zemská osa
  •  denní a roční pohyb (střídání dne a noci a ročních dob)
  •  tělesa Sluneční soustavy
  • souhvězdí dle ročních období
Štítky: