MENU

Prahou astronomickou

Štefánikova hvězdárna
30 minut film + diskuze

Praha jako kolébka astronomie

Procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zlaté době rudolfínské astronomie, kdy v Praze působili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie.

Bohatý výčet astronomických památek (Pražský orloj, Klementinum atd.) je zasazen vždy do konkrétních historických souvislostí.

Pořad je vhodný pro: 7. třídu ZŠ až 4. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 30 minut + diskuze (pro školy)

Jazyková verze: Pořad lze objednat také v anglickém jazyce.

Vstupenky na pořad

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  Praha v době Rudolfa II.
  •  Tycho Brahe, Johannes Kepler
  •  Pražský orloj, Klementinum
  •  základy moderní astronomie
Štítky: