MENU

Prahou astronomickou

Štefánikova hvězdárna
30 minut film

Praha jako kolébka astronomie

Procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zlaté době rudolfínské astronomie, kdy v Praze působili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie.

Bohatý výčet astronomických památek (Pražský orloj, Klementinum atd.) je zasazen vždy do konkrétních historických souvislostí.

7. třída ZŠ až 4. ročník SŠ

30 minut film + diskuze (pro školy)

Štefánikova hvězdárna

Základní témata obsažená v pořadu:

  •  Praha v době Rudolfa II.
  •  Tycho Brahe, Johannes Kepler
  •  Pražský orloj, Klementinum
  •  základy moderní astronomie
Štítky: