MENU

Prahou astronomickou

Štefánikova hvězdárna
30 min + diskuze

Praha jako kolébka astronomie

Procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zlaté době rudolfínské astronomie, kdy v Praze působili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie. Bohatý výčet astronomických památek, mj. např. pražský orloj a Klementinum, je zasazen vždy do konkrétních historických souvislostí.

Pořad je vhodný pro: 7. třídu ZŠ až 4. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 30 minut + diskuze (pro školy)

Jazyková verze: Pořad lze objednat také v anglickém jazyce.

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Praha v době Rudolfa II.
  • Tycho Brahe, Johannes Kepler
  • Pražský orloj, Klementinum
  • základy moderní astronomie