MENU

Time Zero

Štefánikova hvězdárna
35 min + diskuze

Byla nebo nebyla na počátku tma?

„To je stejně zvláštní, že můžeme zkoumat počátek vesmíru, třeba ten velkej třesk, i když tam nejsme.“

Pořad shrnující dnešní znalosti o vzniku vesmíru a jeho dalším vývoji. Divákovi se představí nejen současné teorie vesmíru jako celku, ale naskytne se mu i pohled do světa částic a experimentů v laboratoři CERN.

Namluvili Lenka Soumarová a Jakub Rozehnal.

Pořad je vhodný pro: 1. až 4. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 35 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Velký třesk a Velký krach
  • reliktní záření
  • multiversum
  • kvantová fyzika
  • kosmologie
  • teorie relativity