Time Zero

Štefánikova hvězdárna
35 min

Byla nebo nebyla na počátku tma?

"To je stejně zvláštní, že můžeme zkoumat počátek Vesmíru, třeba ten Velkej třesk, i když tam nejsme."

Pořad shrnující dnešní znalosti o vzniku vesmíru a jeho dalším vývoji. Divákovi se představí nejen současné teorie vesmíru jako celek ale i pohled do světa částic a experimentů v laboratoři CERN.

Namluvili Lenka Soumarová a Jakub Rozehnal

Pořad je vhodný pro: pro 1. až 4. ročník SŠ

Projekční sál: kinosál hvězdárny

Délka pořadu: 35 minut + diskuze (pro školy)

Základní témata obsažená v pořadu:

  • Velký třesk a velký krach
  • Reliktní záření
  • Multiversum
  • Kvantová fyzika
  • Kosmologie
  • Teorie relativity