Když hovor zabředne do tematiky výživy

Což je dnes zcela běžný standard. Většina lidí řeší tematiku výživy, ať z takového či onakého úhlu pohledu. I kdyby se mělo jednat pouze o vyhraněný vzdor vůči veškerým návrhům stravovacích […]

Read more