MENU

Astronomický kurz

Astronomický kurz pro zájemce všech věkových kategorií.
Planetum
I. ročník: Planetárium Praha, středa 17:30 – 19:00
II. ročník: Štefánikova hvězdárna, pondělí 18:00 – 19:30

I. ročník

INFORMACE pro účastníky I. ročníku

  • kurz probíhá v Planetáriu Praha
  • středa 17:30 – 19:00
  • v období říjen 2020 až červen 2021

 

Lektory I. ročníku kurzu jsou Mgr. Jakub Rozehnal a Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Obsahem I. ročníku je poznávání vesmíru, Sluneční soustavy, seznámíte se s astrofyzikou a kosmologií. Přednášky doplňují projekce digitálního planetária pro názornou ukázku orientace na obloze.

Podrobnější náplň kurzu:

SYLABUS I. ROČNÍKU.

AKTUALITY pro ročník 2020/2021

Několik prvních lekcí kurzu je přístupných zdarma.

Úvodní lekce proběhnou vzhledem k aktuálním nařízením digitálně.

Video z úvodní lekce (14. 10.)

První lekce – vznik Sluneční soustavy

Video z 1. lekce (21. 10.)

Druhá lekce – Země z vesmíru

Video z 2. lekce (28. 10.)

I. ročník 2020/2021

Materiály pro účastníky aktuálního ročníku

I. ročník 2019/2020

Archiv materiálů pro účastníky ukončeného ročníku