MENU

Astronomický kurz

Astronomický kurz pro zájemce všech věkových kategorií.
Planetum
I. ročník: Planetárium Praha, pondělí nebo středa 17:30 – 19:00
II. ročník: Štefánikova hvězdárna, pondělí 18:00 – 19:30

I. ročník

INFORMACE pro účastníky I. ročníku

  • kurz probíhá v Planetáriu Praha
  • pondělí nebo středa 17:30 – 19:00
  • v období říjen 2023 až červen 2024

 

Lektory I. ročníku kurzu jsou Mgr. Jakub Rozehnal, Ph.D.  a prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Obsahem I. ročníku je poznávání objektů ve vesmíru, Sluneční soustavy, seznámíte se s astrofyzikou a kosmologií. Přednášky doplňují projekce digitálního planetária pro názornou ukázku orientace na obloze.

Podrobnější náplň kurzu:

SYLABUS I. ROČNÍKU

AKTUALITY pro ročník 2023/2024

První pondělní lekce I. ročníku se koná 9. října, první středeční lekce I. ročníku se koná 11. října, obojí od 17:30 v Planetáriu Praha.

Zdarma je pro vás připraven záznam první lekce minulého kurzu, abyste si mohli udělat představu, jak kurz vypadá.

 

KAPACITA PREZENČNÍ I DISTANČNÍ FORMY KURZU JE JIŽ ZAPLNĚNA.

I. ročník 2023/2024

Materiály pro účastníky nadcházejícího ročníku 2023/24