MENU

Hvězdárna Ďáblice

Na skalnatém výběžku hvězdy i hory jako na dlani.
Pod Hvězdárnou 768
Praha 8, 182 00
Otevřeno: středa, pátek, sobota a neděle

Historie

Historie

2018

1. listopadu – Hvězdárny a planetárium spojily své síly, aby vás pod značkou Planetum rozmanitými způsoby co nejvíce přiblížily k vesmíru a poskytly vám ještě lepší zážitky.

Planetum je místo nikdy nekončící zvědavosti.

2016

Stavební úpravy ve východní kopuli proměnily hvězdárnu na bezbariérovou. S použitím výtahu se návštěvníci mohou podívat na oblohu největším dalekohledem hvězdárny. Díky tomu se Hvězdárna Ďáblice stala svého druhu jedinečnou.

2010

Rozsáhlé stavební úpravy a celková modernizace prostor vytvořily z Hvězdárny Ďáblice centrum pro školy a širokou veřejnost. Klimatizovaný sál s moderní projekční technikou a nová astronomická expozice přispěly ke zkvalitnění návštěvnického komfortu.

1979

Vznik Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, sloučení Štefánikovy hvězdárny na Petříně s Planetáriem Praha a Hvězdárnou Ďáblice.

1970

Přibyla třetí, plechová kopule o průměru 3,5 m.

1969

Do západní kopule byl instalován čočkový dalekohled o průměru objektivu 19 cm a zrcadlový dalekohled o průměru 30 cm. Přístroj, jehož vznik se datuje před rok 1903, si pro svou soukromou hvězdárnu v Praze-Podolí původně pořídil lékárník František Fischer.

1965

 Dokončení výstavby hvězdárny.

1958

Za účelem rozšíření popularizační i odborné činnosti hvězdárny byla zahájena přístavba druhé kopule, suterénních prostor, kanceláře a prosklené chodby.

1956

3. listopadu – Hvězdárna Ďáblice otevřela dveře široké veřejnosti. Cykly přednáškových večerů s astronomickou a cestopisnou tematikou doplněné novinkami z astronomie se střídaly s pozorováním denní i noční oblohy.

1955

Do východní kopule byl Českou astronomickou společností zapůjčen unikátní zrcadlový dalekohled o průměru 40 cm (v té době 2. největší dalekohled v Československu) a čočkový dalekohled s průměrem 15 cm. Nese je mohutná coudé montáž, jež umožňuje pozorovateli pozorovat z jediného místa, zatímco dalekohled míří kamkoliv na oblohu.

1954

Došlo k zahájení výstavby hvězdárny. Jako materiál pro hrubou stavbu byly použity betonové panely, které zbyly po stavbě nedalekého panelového domu v ulici U Prefy. Tento panelový dům, je nejstarším svého druhu v Praze a jedním z prvních panelových domů v tehdejší ČSR.

1952

Na podzim roku 1952 vznikl v Ďáblicích astronomický kroužek, na jehož založení a činnosti se podílel místní učitel Zdeněk Corn.

1953

Astronomický kroužek pořádal přednáškové večery a astronomická pozorování pro veřejnost. Pozorování hvězdářskými dalekohledy, které si členové kroužku zhotovovali sami, nezřídka znemožňoval vítr. A tak se necelý rok po založení kroužku v hlavách jeho členů zrodila myšlenka postavit hvězdárnu.