MENU

Kroužky pro děti

Žáci prvního stupně mohou navštěvovat Astronomickou školičku a Astronomický kroužek.

Pro žáky druhého stupně nabízíme Akademii vesmírných cestovatelů.

Astronomická školička

Kroužek pro nejmenší zájemce od 1. do 3. třídy ZŠ probíhá na Štefánikově hvězdárně.

Astronomický kroužek

Kroužek pro 4. a 5. třídu ZŠ probíhá na hvězdárně v Ďáblicích.

Akademie vesmírých cestovatelů

Kroužek pro žáky 2. stupně ZŠ probíhá tradičně na Štefánikově hvězdárně.