MENU

Úkazy na obloze

ŘÍJEN 2023

DatumHodina (SEČ)Úkaz
2.3 hMěsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter2,73°jižně; seskupení Měsíce, Jupiteru, Aldebaranu a Plejád 1. až 4. 10. po většinu noci kromě večera)
4.2 hMěsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 8,93° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci)
6.15 hMěsíc v poslední čtvrti (14:47)
7.13 hMěsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 2,20° severně; Měsíc v blízkosti dvojice Pollux, Castor 6. a 7. 10. ve druhé polovině noci)
10.5 hMěsíc v odzemí (405 394 km)
10.11 hMěsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 3,53° jižně; seskupení Měsíce, Venuše a Regulu ráno nad V obzorem 10. a 11. 10.)
10.16 hMěsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 5,04° jižně)
14.19 hMěsíc v novu (18:55); prstencové zatmění Slunce, u nás nepozorovatelné
18.9 htrpasličí planeta (136 199) Eris (+18,6 mag) v opozici se Sluncem
18.15 hMěsíc v konjunkci s α Sco (Antares 0,10° severně; zákryt nad naším obzorem ve dne)
20.7 hMerkur v horní konjunkci se Sluncem
22.maximum meteorického roje Orionid (ZHR 20)
22.4 hMěsíc v první čtvrti (4:29)
23.17 hSlunce vstupuje do znamení Štíra
24.0 hVenuše v největší západní elongaci (46° od Slunce)
24.10 hMěsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 3,22° severně)
26.4 hMěsíc v přízemí (364 894 km)
28.21 hMěsíc v úplňku (21:24); částečné zatmění Měsíce, u nás pozorovatelné v celém průběhu
29.9 hMěsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,32° jižně; seskupení Měsíce, Jupiteru, Aldebaranu a Plejád 29. až 31. 10. po celou noc)
31.13 hMěsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 8,52° jižně)

Obloha Mapa noční oblohy Slunce a Měsíc